Menu

VK PROJEKT

Vítejte
na stránkách
projekční
kanceláře.

O NÁS

VK PROJEKT

Nabízíme Vám profesionální servis v oblasti pozemního stavitelství.
Zhotovíme vám projektovou dokumentaci stavby, zajistíme inženýrskou činnost
a pomůžeme při výběru realizační firmy.

48
Projekty v roce 2022
286
Spokojení zákazníci
14
Let praxe v oboru
2009
Na trhu od roku

SLUŽBY

Projekční činnost ve stavebnictví

Studie a návrhy rodinných a bytových domů

Stavební a architektonické návrhy budoucích rodinných a bytových domů. Navržení dispozice domů, stavebních konstrukcí či umístění domů na pozemku. Sestavení požadavků investora v konečný návrh

Projekty pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení. Je určena pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení, k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Prováděcí
projekty

Projektové dokumentace pro provedení stavby, které jsou nutná pro vlastní realizaci stavby. Obsahují detailně rozpracované řešení všech konstrukcí a výrobků z předchozího stupně dokumentace.

Projekty dřevostaveb, návrhy konstrukcí dřevostaveb

Výstavba dřevostaveb rok od roku zaujímá větší procento v poměru ke klasické zděné výstavbě. Dřevostavby si získávají stále větší oblibu. Stavba probíhá velmi rychle, a tak je tato technologie výstavby výhodná i ekonomicky.

Rekonstrukce, přístavby a nástavby

Jedná se například o návrhy fasád, projekty přístaveb, nástaveb, projekty na půdní vestavby, zimní zahrady, přístřešky a tak dále. Vždy je důležité přistupovat ke každému projektu individuálně a dle požadavků klienta.

Průkazy energetické náročnosti

Slouží k vyhodnocení energetické náročnosti. Hodnotí veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení.

Inženýring

Vyřízení stavebního povolení na klíč na základě plné moci k zastupování. Vyřížení stanovisek dotčených orgánů.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Portfolio

Co vám můžeme nabídnout?

Nový dům 1

VK PROJEKT

Spolupráce na projektu.

Nový dům 2

VK PROJEKT

Spolupráce na projektu.

Nový dům 3

VK PROJEKT

Nový dům

Nový dům 4

VK PROJEKT

Nový dům

Nový dům 5

VK PROJEKT

Realizace projektové dokumentace.

Novostavba

VK PROJEKT

Realizace projektové dokumentace.

Projekty

Dokončené projekty

- Novostavba volejbalových šaten - TJ Neratovice
- Novostavba RD Ďáblice - ulice U Prefy
- Novostavba RD Tupadly
- Novostavba dřevostavby RD Drnov
- Novostavba dřevostavby RD Žilina u Kladna
- Novostavba dřevostavby RD Skuhrov pod Brdy
- Novostavba dřevostavby RD Popovice
- Novostavba dřevostavby RD Klánovice
- Novostavba dřevostavby RD Strančice
- Skladová hala - Hodkovice
- Novostavba pasivního RD - Praha Křeslice
- Novostavba RD s garáží - Znosim
- Novostavba RD - Most II
- Novostavba RD - Mikulovice v Krušných horách
- Novostavba RD - Frýdlant
- Architektonická studie multifunkčního stadionu - Neratovice (ve spolupráci s CS architects. s.r.o.)

Author image
Novostavby - dřevostavby Neratovice, Praha, ČR

- Přístavba RD Libiš, ulice Zahradní
- Přístavba RD Lobkovice ulice V Lukách

Author image
Přístavby Lobkovice, Obříství

- Nástavba RD Lobkovice, ulice Palackého
- Nástavba RD Obříství

Author image
Nástavby Libiš, Lobkovice

- Rekonstrukce RD Všetaty - ulice Husova
- Rekonstrukce BD Neratovice, ulice Kojetická 1024
- Rekonstrukce BD Neratovice, ulice Kojetická 1025
- Rekonstrukce RD Řepín
- Rekonstrukce RD Mšeno

Author image
Rekonstrukce Všetaty, Neratovice, Řepín

Kontaktujte mě

Máte-li zájem o projekt nebo jakýkoliv dotaz, tak mi napište

Zanechte mi vzkaz

Odesílání...
Něco se pokazilo. Zkuste to prosím znovu.
Vaše zpráva byl odeslána, děkujeme!

Kontaktní informace

Adresa kanceláře:

Zahradní 409
Libiš 27711

Projekce:

Kaňka Vladimír - jednatel
mobil: +420 607 065 753
e-mail:kanka@vk-projekt.cz

Ing. Grof Pavel - vedoucí projekce
Email:grof@vk-projekt.cz

Ing. Šimonek Jakub - projektant
E-mail:simonek@vk-projekt.cz

Svoboda Jakub - projektant
E-mail:svoboda@vk-projekt.cz

Ing. arch Koubová Veronika- architekt
E-mail:koubova@vk-projekt.cz

Mgr. Grofová Michaela - Inženýring staveb
E-mail:grofova@vk-projekt.cz

Šperglová Lucie - Inženýring staveb
E-mail:sperglova@vk-projekt.cz

Kaňková Božena - asistentka
E-mail:kankova@vk-projekt.cz

Fakturační údaje:

VK-STAV Neratovice s.r.o.
Zahradní 409/8, Libiš 27711
IČO:09707239
účet: 123-2991130277/0100

Vladimír Kaňka
Kojetická 1024, Neratovice 277 11
IČO: 87784181
účet: 123-3507730217/0100

Spolupráce

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Správce

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost VK-STAV Neratovice s.r.o., IČ 09707239, se sídlem Zahradní 409/8, Libiš 27711, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 340697/MSPH (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty při vyplnění formuláře, telefonicky, mailem nebo osobně. Správce bude zpracovávat především následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, IP adresa.

Účel zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce), k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. a analýze Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem personalizace nabídky služeb.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je tento Váš dobrovolně udělený souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste si přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 - dále jen GDPR.

Doba zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odvolání souhlasu

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@vk-projekt.cz, případně prostřednictvím odkazu umístěného v každém obchodním sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR. Těmito osobami jsou zejména marketingový a IT poradci. Tyto osoby budou mít přístup jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat
- právo osobní údaje opravit či doplnit
- právo požadovat omezení zpracování
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech (dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz)
- právo požadovat přenesení údajů
- právo na přístup k osobním údajům
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
- další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Zpracovatel

Osobní údaje zpracovávají následující společnosti: VK-STAV Neratovice s.r.o., IČ 09707239, se sídlem Zahradní 409/8, Libiš 27711, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka C 340697/MSPH.

Kontakt na zpracovatele

Zpracovatele můžete kontaktovat na e-mailu: info@vk-projekt.cz či písemně na adrese sídla správce (Zahradní 409/8, Libiš 27711). Zpracovatel je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností zpracovatele je veškerá komunikace mezi Vámi a zpracovatelem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí

Vaše osobní údaje nás poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce.