Vladimír Kaňka
Vladimír Kaňkajednatel
kanka@vk-projekt.cz
Jakub Svoboda
Jakub Svobodaprojektant
svoboda@vk-projekt.cz
Ing. arch Veronika Koubová
Ing. arch Veronika Koubováarchitekt
koubova@vk-projekt.cz
Ing. Pavel Grof
Ing. Pavel Grofvedoucí projekce
grof@vk-projekt.cz
Mgr. Michaela Grofová
Mgr. Michaela Grofováinženýring staveb
grofova@vk-projekt.cz
Andrej Džurynskyj
Andrej Džurynskyjprojektant
Božena Kaňková
Božena Kaňkováasistentka
kankova@vk-projekt.cz
Ing. Jakub Šimonek
Ing. Jakub Šimonekprojektant
simonek@vk-projekt.cz
Lucie Rybářová
Lucie Rybářováprojektantka
rybarova@vk-projekt.cz
Vítězslav Jindřich
Vítězslav Jindřichprojektant
jindrich@vk-projekt.cz

logoProjekční kancelář

logo black